5. PinHole reikädetektorit

Pääasiallinen syy dielektristen pinnoitteiden vioittumiseen käytön aikana:
- erilaiset onkalot ja kuplat pinnoitteessa
- maalamattomat pinnat tai säröt, reiät, huokoisuudet jotka johtuvat huonosta alustuksesta
- pinnoitteen oheneminen
Pinnoitteen viat voidaan havaita viuhkamaisella suurjännite pinhole/holiday ilmaisimella. Testimenetelmä on määritelty standardeissa ASTM D 5162, ASTM D 4787, ASTM G 62, NACE SP 0188 ja ISO 2746.

K2 Reikädetektori

Ilmaisin löytää säröt, huokoisuudet, ohuet kohdat ja muut epäjatkuvuudet sisä ..